Telekomünikasyon ip ve analog santral terimleri ve anlamları

Posta by Açık Şub 27, 2014 in Santral Terimleri | 0 Yorum

Harici abone nedir


Telekom hatlarının dış ortam da bulunan servis sağlayıcılar tarafından belirlenen lokasyonlardaki Ana santrallerden sağlanan çıkış hattıdır Örnek verecek olursak Türktelekom, Superonline, Milennicom, Vb.. Gibi servis sağlayıcılarının son kullanıcıya tahsis ettiği hat şekline harici abone hattı denir.

Harci hat seçenekleri

Harci hat seçenekleri

Dahili abone nedir

İşletmenizde kurulu olan telefon santrallerinin kullanım alanlarına kadar gönderilen ve dahili abonelerin arasında yapılan tüm görüşmeler ücretsiz olup tamamen lokasyona ait bir çözüme dahili abone denir.

Dahili Analog Aboneler

Dahili Aboneler

IVR nedir

IVR robot operatör

IVR robot operatör

Telefon haberleşmesinde dtmf ton ile ses sistemi üzerinden abonelere direk bağlantı sağlayan anons ve teknolojik iletişimin olmassa olmazlarından biridir telefon hattı ücerinden direk olarak abonelere erişme imkanı sağlandığından operatör meşguliyetleri en aza indirir bu duruma birkaç isimle adlandırmak mümkündür nasılmı  Örnek: Robot operatör, Sesli yanıt sistemi Sesli anons, Karşılama anonsu, IVR denir.

Robot Operatör Yetenekleri

Robot Operatör Yetenekleri


CID nedir

Harici hatların veya abone hatlarının iç veya dış görüşmelerce alınan çağrıda görünen ulaşılabilir abone numarasına CID Caller İd denir.

Arayan numara gösterme caller id

Arayan numara gösterme caller id

İp abone nedir

İp santraller tafından üretilen gerekli kodeklerle beslemesi sağlanan ve sayısal iletişimi esnek olarak sağlayan bir haberleşme teknolojisi sistemi ürünüdür. Bu durumun İp santrallerin ürettiği farklı noktalara dahili lokal hat sunan bir sitemdir bu abone şekline ip abone denir.

İp Abone (softphone- ip phone)

İp Abone (softphone- ip phone)

Çağrı kayıt nedir

Telefon görüşmelerinin yapıldığı sistemde tutulan logların gelen çağrı, giden çağrı, cevapsız çağrı, ulaşılamayan çağrı vb.. gibi durumlaru saniye ve dakika bazlı olarak tutan santral görüşmelerinin tamamını metin olarak bir program arayıcılığıyla incelenmesini sağlayan sisteme çağrı kayıt sistemi denir.

Çağrı Kayıt raporlama

Çağrı Kayıt raporlama

Ses kayıt nedir

Ses Kayıt Telefon Hattı Kayıt

Ses Kayıt Telefon Hattı Kayıt

Belirlenen telefon hatlarının ses görüşmelerini düzenli olarak ses kayıt eden telefon hattı kayıt sistemidir. Bu sistemde dahili veya harici olması önemli değildir istenilen çağrıların kayıt edilmesine abone ses kayıt denir.


İp dış hat nedir

Telekom hatları gibi ip hat sunan sağlayıcılar tarafından sunulan dijital hat sistemine denir bu sistemde yapılan tüm görüşmeler internet üzerinden ip santraller tarafından yapılır ve kullanılır bu kullanılan hat çeşitine ip dış hat denir.

İp Dış Hat Örnekleri

İp Dış Hat Örnekleri

Bir Cevap Gönderin